AANGENAAM
Jan Douwes
Jan Douwes
'Het gaat om de inhoud, niet om de vorm'
Manon de Jonge
Manon de Jonge
'Kennis is één, slagvaardig en resultaatgericht handelen is twee.'
Sandra Schaapherder
Sandra Schaapherder
'Pick your fights'
Nynke de Witte
Nynke de Witte
'Persoonlijke betrokkenheid maakt vaak het verschil.'
Denise Spierings
Denise Spierings
'Heldere doelen, krachtige aanpak'


Douwes + Partners Advocaten
Prins Willem Alexanderlaan 400
7311 SZ APELDOORN

T: 055 - 5270510

Linkedin pagina Douwes + Partners Like Douwes + Partners op Facebook Volg Douwes + Partners op Twitter

HomeRechtsgebieden › Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht

 

Verbintenissenrecht is verwant aan goederenrecht, vermogensrecht, zakenrecht en contractenrecht. Op deze rechtsgebieden kunnen wij u van dienst zijn op uiteenlopende aspecten, zoals bijvoorbeeld: 


 • Civiele procedures, voeren en begeleiden;
 • Nieuwe overeenkomsten opstellen;
 • Bestaande overeenkomsten beoordelen;
 • Algemene voorwaarden opstellen en beoordelen;
 • Eigendom;
 • Dwaling;
 • Bedrog;
 • Bedreiging;
 • Nietigheid;
 • Vernietigbaarheid;
 • Volmacht;
 • Nakoming;
 • Schadevergoeding;
 • Toerekenbare tekortkoming;
 • Wanprestatie;
 • Ingebrekestelling;
 • Verzuim;
 • Opschorting;
 • Ontbinding;
 • Onrechtmatige daad;
 • Onverschuldigde betaling;
 • Ongerechtvaardigde verrijking;
 • Causaal verband;
 • Medeschuld;
 • Eigen schuld;
 • Overdracht;
 • Levering;
 • Beschikkingsonbevoegdheid;
 • Roerende zaken;
 • Onroerende zaken;
 • Bezit;
 • Houderschap;
 • Eigendomsvoorbehoud;
 • Executie;
 • Faillissement;
 • Pand;
 • Hypotheek;
 • Vordering op naam.

Onze advocaten:
Jan Douwes

Manon de Jonge

Sandra Schaapherder

Lisalotte Özsüren - Thomson


Deel deze informatie via:


‹ Terug